Aktualności

Adoracja Eucharystyczna w łączności z Ojcem Świętym w dniu 2 czerwca 2013 r.

31
05'13

Przypominamy Czcigodnym Księżom Proboszczom by – zgodnie ze wskazaniami Stolicy Apostolskiej – we wszystkich kościołach parafialnych w dniu 2 czerwca 2013 r. zorganizowali od godz. 17.00 godziną Adorację Najświętszego Sakramentu.
Na adorację w tym dniu do Bazyliki Archikatedralnej Ksiądz Arcybiskup Metropolita zaprasza instytuty życia konsekrowanego i członków zrzeszeń kościelnych (ruchy, bractwa wspólnoty, stowarzyszenia).
Więcej informacji na stronie internetowej – http://www.annusfidei.va/content/novaevangelizatio/en/eventi/AdorazioneNelMondo.html