Katecheza chrzcielna

Zapraszamy tych, którzy chcą ochrzcić swoje dziecko oraz tych, którzy będą rodzicami chrzestnymi na katechezę chrzcielną w Kościele Akademickim. Terminy katechez oraz informacje dotyczące zapisów będą na bieżąco udostępniane w zakładce Aktualności.