Aktualności

W Jezusie moc uzdrowienia...

19
10'13

W Jezusie moc uzdrowienia (Łk 15, 20-24)
Najtrudniejsza droga życia - stanąć w prawdzie.
W poniedziałek 21.10.
zapraszamy na adorację ze słowem. Po adoracji spotkanie dzielenia.