Aktualności

DOM DZIECKA POTRZEBUJĄCEGO I OPUSZCZONEGO

10
03'20
"W MARCU jak w garncu” to aluzja do zmienności marcowej pogody. Hm… niezmienny W SWOIM MIŁOSIERDZIU jest tylko On, nasz Bóg Wszechmogący. Studenci naszego Duszpasterstwa właśnie w tym miesiącu będą adorować, poznawać i uczyć się dawać MIŁOSIERDZIE. „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7). Być miłosiernym jak nasz Bóg to „nie sądzić; nie potępiać; odpuszczać i dawać” (por. Łk 6, 36 – 37a). Tym razem studenckie nogi zawędrują DO „DOMU ŻYCIA” im. Leonii Nastał prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP (Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna). Ten ważny i nieustannie potrzebny - częstochowski dom dla dzieci potrzebujących i opuszczonych - znaleźć można przy ul. Św. Kazimierza 1. Jesteś Studentem? Chcesz doświadczyć i uczyć się miłosierdzia? DOŁĄCZ do nas
:)
11 marca (środa) – katecheza o miłosierdziu i dzielenie w grupach; 16 - 20 marca – działanie w Domu Życia.