Aktualności

uwaga ! (z dn. 14.03.2020)

14
03'20

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, jesteśmy zobowiązani do zachowania szczególnych zasad postępowania, których celem jest bezpieczeństwo wiernych.

!!! Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, w Mszach Świętych (niedzielnych i w tygodniu) uczestniczyć może maksymalnie 50 osób (wliczając w to posługujących). Na proboszczach, ciąży obowiązek czuwania nad tym, by ograniczenie to zostało zachowane. Będziemy się kierować zasadą kolejności przybywania uczestników, zachowując pierwszeństwo dla zamawiających intencję mszalną. Uczestnicy liturgii winni zachować pomiędzy sobą stosowny i bezpieczny dystans.

Przypominamy, że ks. Abp Wacław Depo, Metropolita Częstochowski mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia do dnia 29 marca udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.: 1. osobom w podeszłym wieku; 2. osobom z objawami infekcji; 3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę; 4. wszystkim, którzy czują obawę przed zagrożeniem. A zarazem zachęca w/w osoby do uczestnictwa we Mszy św. za pośrednictwem radia, internetu czy telewizji.

Od 14 marca (sobota) zawieszamy wszystkie nabożeństwa (Drogi Krzyżowe, Gorzkie Żale, Adoracje), zachęcając, abyście odprawiali je indywidualnie, w rodzinach lub uczestniczyli w transmisjach drogą telewizyjną, radiową czy internetową.

Każdego dnia o godz. 20.30 będziemy (my księża w zamkniętym kościele) odmawiali Różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, w intencji służb medycznych i sanitarnych, a także o odwrócenie zagrożenia dla nas i całego świata. Możecie się dołączyć do nas korzystając z naszej kamery internetowej (www.emaus.czest.pl).

Zachęcamy (za radą Ks. Abp Wacława), abyście umieścili w oknach wizerunek Matki Najświętszej. „Nie ma być on magicznym amuletem, ale świadectwem naszej wiary i modlitwy błagalnej za naszą Ojczyznę i wszystkie kraje objęte pandemią”.

Tegoroczny Wielki Post dla nas wszystkich jest niezwykle trudnym i przejmującym doświadczeniem. Może się okazać, że przyjdzie nam tym razem zatęsknić za Eucharystią, za Komunią Świętą, za pięknymi i bogatymi nabożeństwami tego okresu, za rekolekcjami i wielkopostną spowiedzią. Niech ta tęsknota rozpala naszą miłość i potęguje nasze błaganie, abyśmy niebawem mogli wrócić do normalnego funkcjonowania świątyń i wspólnot. Pamiętajmy o wzajemnej odpowiedzialności za siebie oraz zastosujmy się z całą starannością do wszelkich ograniczeń państwowych i kościelnych. W duchu chrześcijańskiej miłości zachęcam do troski o siebie wzajemnie. Proszę o zainteresowanie się sąsiadami, szczególnie chorymi, samotnymi, starszymi wiekiem, którym trzeba być może pomóc poprzez dostarczenie codziennych zakupów i leków, by nie musieli opuszczać bez potrzeby swoich domów i narażać się na sytuacje ryzykowne” (Ks. Abp Wacław Depo).

Św. Ireneuszu i św. Tereso Benedykto od Krzyża, módlcie się za nas, abyśmy przy boku Chrystusa Pana i razem z Maryją przeżyli ten czas. W pamięci modlitewnej, ks. Rafał i ks. Norbert.