Aktualności

PARAFIANIE i SYMAPATYCY DA EMAUS (z dn. 24.03.2020)

24
03'20

W związku z zaostrzeniem profilaktyki w stanie epidemii, władze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzają z dniem 25 marca 2020 r. ograniczenia w zakresie możliwości opuszczania domów i liczebności zgromadzeń.

Zgodnie z nowymi przepisami zakazane są zgromadzenia powyżej dwóch osób.

Wyjątek stanowią zgromadzenia o charakterze religijnym. Może w nich uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Do tej liczby nie wlicza się celebrans i koncelebransi.

Nowe zasady w istotny sposób ograniczają naszą posługę, ale należy docenić wyjątek, jaki nam stworzyły władze naszej Ojczyzny.

Niemniej należy rygorystycznie przestrzegać tego ograniczenia.

Już obecnie Policja przeprowadza wyrywkowe kontrole podczas Mszy Świętych. Przede wszystkim jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie i życia naszych wiernych.

Szczegółowe wytyczne dotyczące duszpasterstwa, a zwłaszcza liturgii Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego, będą przekazane najszybciej, jak to tylko możliwe.

Wobec ograniczeń w możliwości udziału w Eucharystii, Ksiądz Arcybiskup Wacław DEPO, Metropolita Częstochowski, udzielił ogólnej dyspensy od obowiązku udziału w Mszy świętej w niedziele i święta nakazane dla wszystkich wiernych (bez rozróżnienia grup i okoliczności), która obowiązywać będzie aż do odwołania. Dyspensa została opublikowana na stronie internetowej Archidiecezji Częstochowskiej (https://archiczest.pl/zapowiedzi/dyspensa-od-obowiazku-uczestnictwa-w-mszy-swietej-w-niedziele-i-swieta-nakazane,1585060312.html).

Z pozdrowieniem braterskim i zapewnieniem o modlitwie za Was, ks. Rafał i ks. Norbert <><