Aktualności

Dusza Duszpasterstwa Akademickiego

25
11'09

w poszukiwaniu głębi... każdy czwartek po Eucharystii...
Wspólnota stanowi siłę przez adorację i spotkanie na modlitwie. U Mt 18,20  znajdziesz Jezusową wyobraźnię prawdziwej wspólnoty. Dialog Modlitwy to dialog miłości. Zapraszamy wszystkich, którzy poszukują duchowej rodziny...
Temat na spotkanie po adoracji: Uzdrowienie – owoc modlitwy