Aktualności

Akademicki Konkurs Biblijny

11
04'10

REGULAMIN STUDENCKIEGO KUNKURSU BIBLIJNEGO


Wstęp
Podstawowymi celami konkursu są: obudzenie zainteresowania treścią objawienia Bożego zawartego w Piśmie Świętym oraz zachęta do przyjmowania pozytywnych postaw ukazanych w Biblii.

§1

1. Organizatorem konkursu jest Duszpasterstwo Akademickie „Emaus” w Częstochowie
2. Konkurs przeznaczony jest dla studentów uczelni częstochowskich oraz uczestników spotkań środowych organizowanych w Duszpasterstwie.
3. Konkurs jest jednoetapowy.
4. Konkurs będzie miał formę testu.
5. Uczestnik przygotowując się do konkursu zapoznaje się z treścią ksiąg: Sdz 6-8, Jon, Sdz 13-16, Dn,Est.

§2

1. Konkurs odbędzie się dn. 14.04.2010r. w auli Duszpasterstwa Akademickiego „Emaus” ul. Kilińskiego 132. Po mszy świętej.
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Ks. Jacek Szczecina, Anna Filipczak, Ks. Jacek Molka.
3. W razie zwycięstwa i uzyskania przez większą grupę równej ilości punktów należy
przeprowadzić dogrywkę, która ma wyłonić jednego zwycięzcę.
4. Pytania i zadania dla uczestników konkursu przygotowuje Komisja Konkursowa.