Aktualności

Rok do Madrytu – rokiem młodych

13
08'10

Międzynarodowy Rok Młodzieży ma na celu zachęcanie do dialogu i zrozumienia między pokoleniami, jak również zmobilizowanie młodych ludzi do zaangażowania się w działalność na rzecz osiągnięcia międzynarodowego rozwoju i postępu, w tym Milenijnych Celów Rozwoju.

 

Na całym świecie zaplanowano szereg wydarzeń, wśród nich konferencje Narodów Zjednoczonych w sprawie młodzieży, które odbędą się m.in. w Turcji, Motrealu, Meksyku oraz Igrzyska Olimpijskie dla młodzieży w Singapurze. (tutaj kalendarium: http://www.un.org/esa/socdev/unyin/news.htm). Swoistym zwieńczeniem Roku Młodzieży będą Światowe Dni Młodzieży Madrycie, które rozpoczną się dokładnie w ostatnim tygodniu ONZ-owskiego Roku Młodych. 

 

W przesłaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Młodzieży, Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon podkreślił, że pomoc młodym ludziom jest nie tylko koniecznością moralną i potrzebą z punktu widzenia rozwoju, ale to także szansa. Jak dodał, wysiłki młodych ludzi stanowią ważny wkład w pracę nad ograniczeniem ubóstwa czy powstrzymaniem epidemii chorób. „Nawołuję wszystkie państwa członkowskie Narodów Zjednoczonych do inwestowania w młodych ludzi, aby mogli być jeszcze bardziej aktywni” - stwierdził Ban Ki-moon.

Po raz pierwszy Międzynarodowy Rok Młodzieży ogłoszony został przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Javiera Péreza de Cuéllar w 1985 r. Hasłem Roku było zawołanie: "Udział, Rozwój, Pokój". Przy okazji ogłoszenia tego roku w 1985 Jan Paweł II podjął inicjatywę ustanowienia Światowych Dni Młodzieży oraz skierował List do młodych, nazwany później „encykliką młodych”, w którym zachęcał do odkrywania własnego powołania życiowego.

 

Jeśli planujecie zorganizować jakieś wydarzenie, spotkanie, konferencję dla młodych, warsztaty itp., mogą one zostać wpisane w kalendarz

Roku Młodzieży i dostać patronat ONZ. Można pod to włączyć również przygotowania do ŚDM w Madrycie, które odbędą się dokładnie za 367 dni.

Polecam szczegółową informację, ciekawe linki do stron ONZ o młodzieży oraz materiały do pobrania na naszej stronie: www.madryt2011.pl/newsroom.php?i=6&j=600&page=1&cat=1&id=294

Oficjalna strona ONZ poświęcona temu wydarzeniu to: www.social.un.org/youthyear

  

Dzielmy się młodością! Nasz rok, nasz głos!