Aktualności

PRYMICJE w DA

14
06'11

z www.kuria.lomza.pl 

"Należy podkreślić szczególną wartość błogosławieństwa prymicyjnego, z którym związana jest łaska odpustu zupełnego. Ksiądz Prymicjant udziela błogosławieństwa indywidualnego ze specjalną modlitwą niektórym grupom wiernych: kapłanom, klerykom, rodzicom, osobom konsekrowanym, rodzinie, oraz wszystkim pozostałym uczestnikom uroczystości (por. Obrzędy błogosławieństw, t.2, s. 308-310). Należy przy tym zachować właściwy porządek i atmosferę modlitwy. Błogosławieństwu wiernych powinien towarzyszyć śpiew odpowiednich pieśni o tematyce dziękczynnej i powołaniowej.

Uroczyste Msze święte, poza właściwą Prymicją, sprawowane przez Neoprezbitera w początkowych tygodniach kapłaństwa, mimo, że tradycyjne nazywa się je „prymicjami”, nie mają charakteru Mszy św. prymicyjnej. Indywidualne błogosławieństwo na zakończenie takich Mszy św. nie łączy się z łaską odpustu."