Aktualności

Spotkanie Częstochowskiego Klubu Frondy

14
10'11

W latach 80-tych – członkini opozycji antykomunistycznej w Polsce (działalność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów Akademii Medycznej od początku jego powstania, szczególnie wzmożona po jego delegalizacji w związku z wprowadzeniem stanu wojennego),
Członkini Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy, od wielu lat związana z leczeniem dzieci chorych na mukowiscydozę;
Członkini-założycielka Stowarzyszenia Rodzin Katyń 2010, obecnie jego prezes;
Wiceprezes Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Tragedii Narodowej pod Smoleńskiem;
Członkini Kapituły Nagrody im. Lecha Kaczyńskiego, założycielka fundacji im. Janusza Kurtyki;
Przewodnicząca Oddziału Zawodowego Związku Lekarzy w aktualnym miejscu pracy;
Odznaczona medalem „WiN – 65 lat”; medalem fundacji Matio;
Po spotkaniu będzie możliwość nabycia najnowszej publikacji „Sumienie i polityka” w promocyjnej cenie wraz z dedykacją naszego gościa.