Aktualności

COMECE: Trybunał Unii uznał, że embrion to istota ludzka

05
10'11

Europejscy biskupi zwracają uwagę, że orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości uznaje za ludzki embrion każdą komórkę jajową od chwili jej zapłodnienia. Tak więc poczęcie oznacza początek biologicznej egzystencji istoty ludzkiej. Embrion w każdej fazie rozwoju należy zatem uważać za rzeczywistą, a nie tylko potencjalną istotę ludzką. COMECE wyraża nadzieję, że decyzja trybunału przyczyni się do rozwoju badań nad zastosowaniem komórek macierzystych pochodzących nie z embrionów, ale z organizmów dorosłych czy np. z pępowiny. Są one bardzo obiecujące i łączą skuteczne leczenie z pełnym poszanowaniem dla życia.