Aktualności

Abp Wacław Depo w sprawie dofinansowywania „in vitro”

14
10'12

Przypominam, że decyzja ta podjęta już w grudniu 2011 roku, a wczoraj (18 października) powtórzona przewagą 2 głosów, zbiegła się świadomie lub nieświadomie z datą ogłoszenia mojej osoby w posłudze Biskupa Częstochowy i metropolity częstochowskiego. Ponieważ dotychczas Agencja Oceny Technologii Medycznych nie wypowiedziała się w tym temacie, uznano to za milczącą zgodę, która miałaby przeważyć za tą decyzją.

Nie mogąc być posądzonym o podobną zgodę, o milczenie, wypowiadam się ze zdecydowanym sprzeciwem, gdyż z płaszczyzny wiary chrześcijańskiej metoda "in vitro" wkroczyła na równię pochyłą, a mianowicie pragnienie posiadania własnego dziecka zostało zrównane i związane z niszczeniem poczętego życia, nadliczbowych embrionów, uczestniczących w tym procesie. Prawdziwą zaś pomocą, uwzględniającą godność zarówno małżonków katolickich, cywilnych czy nawet niewierzących jest metoda naprotechnologii, która w programach miasta wprost nie istnieje.

Chciałbym to mocno podkreślić, że życie społeczno - polityczne, gospodarcze i religijne ma swoją logikę wewnętrzną, ale przy założeniu mądrości i prawości sumień ludzi oraz systemu. W oparciu o rozum, naukę i wiarę oraz w oparciu o moralność możemy w dużym stopniu niwelować zło. Jeśli bowiem odrzuci się prawo naturalne połączone z prawem Bożym, a przyjmie tylko prawo stanowione przez państwo większością głosów parlamentarnych czy samorządowych, to za legalne trzeba by uznać zarówno holokaust na narodzie żydowskim, Katyń na polskich żołnierzach, czy morzenie głodem Ukraińców. A proces norymberski za nielegalny i anachronizm, bo odniósł się do prawa naturalnego i prawa Dekalogu.

Drodzy Bracia i Siostry! Potrzebny nam jest dzisiaj już nie tylko głos sprzeciwu, który mówi nam "zło dobrem zwyciężaj". Ale potrzeba nam ufnej modlitwy o dary Ducha Świętego, aby rozeznać prawdę i nie ulec oszustwu liberalizmu i postępującej sekularyzacji, oddzielającej człowieka od Boga.

Na wierność Łasce Bożej i wierność sumień z serca błogosławię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Abp Wacław Depo
Metropolita częstochowski