Aktualności

Dekret w sprawie dyspensy od pokarmów mięsnych w dniu 2 listopada 2012 r.

31
10'12

Mając na uwadze szczególny charakter obchodu liturgicznego Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych, które w bieżącym roku przypada w piątek, niniejszym – na podstawie kanonów 87 i 88 Kodeksu Prawa Kanonicznego – udzielam w Archidiecezji Częstochowskiej dyspensy od obowiązku zachowania w tym dniu wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
Wszystkim korzystającym z niniejszej dyspensy, zaleca się inne formy pokutne, a zwłaszcza modlitwę i jałmużnę.

(-) +Wacław Depo
ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

(-) Ks. Krzysztof Dziub   
KANCLERZ

Częstochowa, 29 października 2012 r.
L.dz. 1057