Aktualności

Profesor Adam Regiewicz: Potrzeba nowej ewangelizacji!!

05
10'11

Jakim jest człowiekiem? Skąd czerpie inspiracje? Jak zachęca młodych do szukania Boga? Odpowiada Profesor Adam Regiewicz, Prodziekan ds. Studenckich oraz wykładowca Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, ale także człowiek o wielkiej pasji i osobowości. Czytaj tu